Logo: Churches Together In Neath

Mission Statement

CYTUN

"Unites in pilgrimage those churches which, acknowledging God’s revelation in Christ, confess the Lord Jesus Christ as God and Saviour according to the Scriptures; and in obedience to God’s will and in the power of the Holy Spirit, commit themselves to seek a deepening of their Communion with Christ and with one another in the Church, which is His Body, and to fulfil their mission to proclaim the Gospel by common witness and service, to the glory of the one God, Father, Son and Holy Spirit."

Mae CYTUN yn

"Uno mewn pererindod yr eglwysi hynny sydd yn, wrth gydnabod datguddiad Duw yng Nghrist, cyffesu’r Arglwydd Iesu Grist yn Dduw ac yn Waredwr yn ôl yr Ysgrythurau; ac mewn ufudd-dod i ewyllys Duw ac yn nerth yr Ysbryd Glân, ymrwymo eu hunain i chwilio am ac i ddyfnhau eu Cymundeb â Christ a’u gilydd yn yr eglwys, ei Gorff Ef, ac i gyflawni eu cenhadaeth, i ddatgan yr Efengyl mewn tystiolaeth cyffredinol a gwasanaeth, er gogoniant i’r un Duw, Tad, Mab ac Ysbryd Glân."


Other pages:


This is the text-only version of this page. Click here to see this page with graphics.
Edit this page | Manage website
Make Your Own Website: 2-Minute-Website.com